Brak mleka po porodzie

Okres poporodowy matki jest jednocześnie okresem noworodkowym jej potomstwa. W tym czasie wzajemne zależności są bardzo silne i warunkują przebieg procesów fizjologicznych zarówno organizmu matczynego, jak i noworodkowego. U ssaków opieka rodzicielska jest sprawowana głównie przez matkę. Polega ona na dostarczaniu im pożywienia, ciepła, schronienia, obrony przed drapieżnikami oraz agresywnymi osobnikami własnego gatunku. Jednocześnie relacje matki z potomstwem wpływają na jego rozwój na poziomie fizjologicznym, poznawczym, behawioralnym i socjalnym. Psowate i kotowate należą do gniazdowników (ang.: altricial species). Noworodki tych gatunków nie są zdolne do samodzielnego życia bez matczynej pomocy. Jednym z mechanizmów pośredniczących w tych zależnościach jest naturalne karmienie pokarmem produkowanym przez gruczoły sutkowe – początkowo siarą, następnie zaś mlekiem. Po urodzeniu szczenięta (podobnie jak noworodki innych ssaków) są wrażliwe na działanie specyficznych feromonów wydzielanych przez gruczoły łojowe znajdujące się w bruździe międzysutkowej matki. Feromony te zapewniają szczeniętom spokój, komfort i dobre samopoczucie, stąd też są nazywane psimi feromonami uspokajającymi (Dog Appeasing Feromones – DAP). Z ich wykorzystaniem wyprodukowano preparaty o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i adaptacyjnym dla psów w różnym wieku. Uwalniają one zamkniętą w pojemniku substancję czynną do otoczenia, w którym bytują zwierzęta. »

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel